Jeugd-Punt in Bergen

Het jongerenwerk team in de gemeente Bergen bestaat uit Lodi Remmen (uitvoerend) en Corinne Derks (leidinggevend).

De kerntaak in Bergen is het zogenaamde vindplaatsgerichte werk. Dit houdt in dat je als jongerenwerker aanwezig bent en inspeelt op behoeftes op de plekken waat het gebeurt of gaat gebeuren voor de jongeren. 

De jongerenopbouwwerker zal met de methode vindplaatgericht werken de volgende functies vervullen: hij signaleert trends, informeert en activeert de jongere en zijn sociale omgeving, hij bemiddelt bij overlast en andere problematische situaties en verwijst jongeren door naar onder meer het sociaal team.

De jongerenopbouwwerker kan indien gewenst ook aan voorlichting geven over onderwerpen, die kinderen en jongeren bezighouden. Daarbij kan gedacht worden aan social media voorlichting aan groep 8 van de basisschool.

Daarnaast investeert de jongerenopbouwwerker in het leggen en onderhouden van contacten met de netwerkpartners.

Contact

 

Naam: Lodi Remmen
Straat: p/a gemeentehuis Raadhuisstraat 2
Postcode: 5854 AX
Plaats: Bergen
Telefoonnummer: 06 - 36489387
Email: LR@jeugd-punt.nl
www.facebook.com/profile.php