Jeugd-Punt in Vianen

 

Tref je ons in Vianen niet op straat dan kun je ons vinden op twee locaties. Dit zijn: Wijkcentrum Ammo aan de Langeweg 6B en Brede school De Prenter in de Vijfheerenlanden.

In Vianen heeft Jeugd-Punt ook in 2016 de opdracht om het straathoekwerk/vindplaatsgericht werk uit te voeren. Wanneer jongeren elkaar in de openbare ruimte ontmoeten en dit tot overlastklachten leidt gaan we samen met jongeren, buurt, samenwerkingspartners bekijken wat een oplossing zou kunnen zijn die tegemoet komt aan ieders wensen.

We bieden jongerencoaching, dit is individuele ondersteuning van jongeren bij allerlei vragen of knelpunten waar zij mee rondlopen. Bijvoorbeeld met problemen thuis, het vinden van geschikt werk, opleiding of een stageplek. Maar ook wanneer je graag wilt stoppen met het gebruik van softdrugs of als je moeite hebt om ruzies op een goede manier op te lossen. Kunnen wij je niet helpen, dan weten we in Vianen de weg naar andere mensen die jou beter kunnen helpen.

Sinds het najaar van 2015 hebben we samen met Bibliotheek Lek & IJssel een Jongeren Informatie Punt (JIP) in de bieb. In het JIP zijn we aanwezig op maandag van 15.00uur tot 17.00uur en op vrijdag van 16.00uur tot 19.00uur. Jongeren kunnen hier terecht met allerlei opgroeivragen die hen bezig houden. Ook bieden we daar maandelijks workshops of cursussen.

We ondersteunen (groepen) jongeren bij het organiseren van activiteiten of andere zinvolle vrije tijdsbesteding. Dit doen we vooral samen met onze vrijwilligers maar we vragen jongeren ook om hun steentje bij te dragen. Tot slot organiseren we activiteiten gericht op preventie en voorlichting. Dit laatste is afhankelijk van thema’s die voor de jongeren belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan seksualiteit, genotsmiddelen, financiën en veilig gebruik van social media.

Onze uitvalbasis in Vianen zijn wijkcentrum Ammo in de Monnikenhof en Brede school De Prenter in de Hagen. Als je ons daar niet treft neem dan contact met ons op.

Contact

 

Ester van Roijen 

EvR@jeugd-punt.nl

06 - 2727 3516

Daniël Kolenberg

DK@jeugd-punt.nl

06 - 2479 4588