Jeugd-Punt in Vianen

 

Tref je ons in Vianen niet op straat dan kun je ons vinden op twee locaties. Dit zijn: Wijkcentrum Ammo aan de Langeweg 6B en Brede school De Prenter in de Vijfheerenlanden.

In Vianen heeft Jeugd-Punt ook in 2016 de opdracht om het straathoekwerk/vindplaatsgericht werk uit te voeren. Wanneer jongeren elkaar in de openbare ruimte ontmoeten en dit tot overlastklachten leidt gaan we samen met jongeren, buurt, samenwerkingspartners bekijken wat een oplossing zou kunnen zijn die tegemoet komt aan ieders wensen.

We bieden jongerencoaching, dit is individuele ondersteuning van jongeren bij allerlei vragen of knelpunten waar zij mee rondlopen. Bijvoorbeeld met problemen thuis, het vinden van geschikt werk, opleiding of een stageplek. Maar ook wanneer je graag wilt stoppen met het gebruik van softdrugs of als je moeite hebt om ruzies op een goede manier op te lossen. Kunnen wij je niet helpen, dan weten we in Vianen de weg naar andere mensen die jou beter kunnen helpen.

Vrijwel maandelijks organiseren wij samen met Bibliotheek Lek & IJssel workshops voor tieners en jongeren in de bieb. Ook zijn we iedere vrijdagmiddag tussen 16.00uur en 18.00uur in de bieb aanwezig, jongeren kunnen bij ons terecht met allerlei opgroeivragen die hen bezig houden. 

We ondersteunen (groepen) jongeren bij het organiseren van activiteiten of andere zinvolle vrije tijdsbesteding. Dit doen we vooral samen met onze vrijwilligers maar we vragen jongeren ook om hun steentje bij te dragen. Tot slot organiseren we activiteiten gericht op preventie en voorlichting. Dit laatste is afhankelijk van thema’s die voor de jongeren belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan seksualiteit, genotsmiddelen, financiën en veilig gebruik van social media.

Onze uitvalbasis in Vianen zijn wijkcentrum Ammo in de Monnikenhof en Brede school De Prenter in de Hagen. Als je ons daar niet treft neem dan contact met ons op.

Contact

Meewerkend teamleider:

Daniël Kolenberg

Email: dk@jeugd-punt.nl

Tel. : 06 - 2479 4588

Charelle Melachris

Email: cm@jeugd-punt.nl

Tel. : 06 - 1181 1559