Opvragen jaarverslag.

 

 

Organisatie

 

Jongerenopbouwwerkers en teamleiders

U kunt ons bellen op kantoortijden tussen 9:00 en 17:00: 030 850 6720, of stuur een mail naar info@jeugd-punt.nl

Directie en bestuur  

R. Bliekendaal (René) is directeur bestuurder van de Stichting Jeugd-Punt. Naast het volgen van de studies HBO-V, Gezondheidswetenschappen en Strategisch Innoveren is René zijn carrière gestart in de GGZ. Hij is vervolgens werkzaam geweest als docent Informatiekunde in het hoger onderwijs en heeft daarna opdrachten als (interim-)manager en projectmanager vervuld. Uitgevoerde opdrachten zijn bijvoorbeeld: het meerjarig project in de sectoren Welzijn, Zorg en Onderwijs ‘De Klant Centraal’ en de bedrijfsvoering van een kenniscentrum met zes lectoraten in het domein van Social Work. René is tevens een van de vaste docenten van de HBO-masteropleiding Social Work in Amsterdam. Naast deze werkzaamheden heeft René als zelfstandig ondernemer, onder andere voor meerdere welzijnsorganisaties, opdrachten uitgevoerd met veranderkundige dimensies.    

Raad van Toezicht

G.W. Wagemakers-van het Erve (Gerda) is voorzitter van de Raad van Toezicht van Jeugd-Punt. Zij studeerde aan de Hoge School van 's Hertogenbosch en Rotterdam en werkte binnen diverse welzijnsorganisaties, met name in grotere steden als Den Haag, Dordrecht, Utrecht en Rotterdam. Zij vervulde uitvoerende en leidinggevende functies binnen de organisaties. In dat kader was zij intensief betrokken bij de totstandkoming van de WMO en de wijzigende rol van lokale overheden daarbij. In Rotterdam, deelgemeente Charlois, gaf zij sturing aan meerjarige projecten Huiselijk geweld en Sociaal isolement. De laatste jaren gaf ze o.a. leiding aan een organisaties in Rotterdam (Welzijn Noord), waarbinnen 'welzijn nieuwe stijl' geïntroduceerd werd en het jongerenwerk het Keurmerk Jongerenwerk kreeg toegekend. Gerda trad in maart 2014 toe tot de Raad van Toezicht van Jeugd-Punt, per april 2015 is zij tevens voorzitter. N.C. Lieftink (Nanda) studeerde Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is werkzaam op het brede terrein van Human Recources; van specialist arbeidsvoorwaarden & verzuimmanagement, tot HR-manager en MT-lid. Nanda heeft gewerkt bij bedrijven als KLM, HEMA, Woonzorg Nederland, maar ook binnen non-profitinstellingen als Welzijn &MO, gemeente Amsterdam en Amnesty International. Ook heeft zij een adviespraktijk als interim HR-adviseur èn als raadgever en begeleider van mensen met arbeidsjuridische- en loopbaanvragen. Naast haar werk is ze o.a. vrijwillig jongerenmentor voor het project goal van de gemeente Amsterdam en vervulde ze diverse (bestuurs-) functies bij onder meer VVAO, Microkrediet voor moeders, Pensioenraad Maxeda. Ook Nanda Lieftink is per maart 2014 lid geworden van de Raad van Toezicht. Zij heeft personeelszaken in haar portefeuille en onderhoudt contact met de werknemersvertegenwoordiging.

A.J. de Graaf-Driesen (Antoinette) studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft daar ook een postdoctorale opleiding tot Register Controller afgerond. Zij werkt in het brede vakgebied Planning & Control en risicomanagement bij organisaties, die opereren op het snijvlak van privaat, bedrijfsmatig en publiek handelen, zoals de Rijksgebouwendienst, KWH (Kwaliteitscentrum voor Woningcorporaties) en Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO N.V.).  Momenteel werkt zij als Chief Financial Officer bij de Haeghe Groep, het Werkbedrijf van de gemeente Den Haag, dat de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert en de verbindende schakel is tussen mens, werk en werkgever voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2017 is zij toegetreden tot de Raad van Toezicht.

A. Essousi (Ali) studeerde Rechten aan de Hogeschool Utrecht. Het maatschappelijk werkveld is zijn passie met een bijzondere aandacht voor jeugd en jongeren. Hij is werkzaam geweest bij diverse overheidsorganen. Zijn inzet is altijd gericht op de participatie en doorstroming van (V)MBO studenten, zowel richting een vervolgstudie als richting de arbeidsmarkt. Momenteel werkt hij als beleidsadviseur bij de gemeente Barneveld. Binnen het Sociaal Domein houdt hij zich bezig met onderwerpen Wmo, Jeugdwet en de Schuldhulpverlening. Naast deze werkzaamheden is hij Statenlid in de Provincie Utrecht en heeft o.a de onderwerpen Economie en Energietransitie in zijn portefeuille. Ook hij is per 1 januari 2017 toegetreden tot de Raad van Toezicht.

E.A.H. Hagen (Erwin), studeerde Nederlands Recht (strafrecht en jeugdrecht) aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte achtereenvolgens als jurist en manager bij de Consumentenbond, bedrijfsvereniging DETAM (UWV) en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir (ING). Van 1999 tot 2010 werkte Erwin als zelfstandig interim manager bij diverse organisaties in de financiële dienstverlening (verzekeringsmaatschappijen, banken, pensioenfondsen), en ook bij organisaties op het terrein van zorg en welzijn, zoals MEE. In 2010 werd hij directeur-bestuurder van MeanderOmnium, de welzijnsorganisatie van Zeist en omstreken. In 2018 stopte hij daarmee en sindsdien is hij interim directeur-bestuurder in het sociaal domein. Naast zijn betaalde werkzaamheden is Erwin ook bestuurslid van het Stadshospice Utrecht en lid van het comité van advies van de stichting Samen Oplopen Zeist. Erwin is in januari 2019 toegetreden tot de raad van toezicht.