?>

Storytelling met nieuw vragenspel

Een spel dat jongeren heel laagdrempelig uitnodigt met elkaar en met jongerenwerkers in gesprek te gaan: dat is het resultaat van een afstudeeropdracht die Susanne Jacobs uitvoerde voor Jeugd-Punt. Met leuke vragen en stellingen zet het jongeren in beweging. Het spel zorgt voor herkenning en verbinding tussen jongeren onderling en helpt Jeugd-Punt nieuwe invalshoeken te vinden in ons relationele jongerenwerk.

‘Een mooi compliment dat ik laatst heb gekregen, is dat iemand tegen me zei dat er helemaal geen reden is om zo onzeker te zijn’, vertelt een meisje van 13 in het groepswerk van Jeugd-Punt. Een opmerking die ze tijdens een andere bijeenkomst niet zomaar zou hebben gemaakt, maar waar het nieuwe spel ‘Storytime met….’ haar toe uitnodigde. Het spel, dat stagiair Susanne speciaal voor Jeugd-Punt ontwikkelde, stimuleert jongeren hun verhaal te vertellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Storytelling
Het vraagstuk waarmee Susanne, student Communicatie & Multimedia Design, haar stageopdracht in februari 2023 begon, was nog vrij breed: Hoe kan Jeugd-Punt met behulp van storytelling jongeren bereiken en in beweging zetten? “Ik had toen nog niet kunnen bedenken dat er een spel uit voort zou komen. Maar gaandeweg mijn onderzoek bleek dit een mooie vorm om jongeren op een speelse en laagdrempelige manier uit te nodigen om zich te openen. In de aanloop naar het eindproduct heb ik zowel jongerenwerkers als jongeren steeds mijn ideeën voorgelegd en om input en feedback gevraagd. Jongeren gaven zelf aan dat de spelvorm hen aansprak. Zij willen graag hun mening geven en iets delen van wat er speelt in hun leven, maar doen dat vaak niet zomaar. Er is een veilige sfeer en speelse uitnodiging voor nodig. Dit spel, met luchtige en later diepere vragen, zorgt daarvoor.”

“Storytelling is een effectieve manier om meer van elkaar te weten te komen en op deze manier de verbinding met elkaar te vinden”

IJs breken
Het spel kan onder begeleiding van de jongerenwerkers in groepen gespeeld worden, bijvoorbeeld in het groepswerk van Jeugd-Punt of als activiteit in de inloop. Maar ook in klassen in het eerste en tweede jaar van de middelbare school. Het bestaat uit drie ronden. De eerste ronde ‘wat zou je liever’ breekt het ijs met grappige en luchtige dilemma’s, zoals: liever vliegen of teleporteren? Bij ronde twee komen stellingen aan bod over thema’s uit de leefwereld van jongeren, zoals social media, school, gamen, huiswerk, sport maar ook bijvoorbeeld discriminatie en racisme. “Ik heb bij jongeren zelf uitgevraagd over welke onderwerpen zij vinden dat er meer moet worden gepraat”, vertelt Susanne.

Verbinding en begrip
In de derde ronde ‘Vertel eens’ gaat het spel nog wat meer de diepte in. Met positief geformuleerde vragen nodigt het jongeren uit iets te delen van wat er bij hen leeft. Susanne: “Ik heb het spel meerdere keren getest, zowel op scholen als binnen het jongerenwerk, en het is mooi om te zien dat jongeren zich echt durven te uiten.” Het spel zorgt op die manier voor meer onderlinge herkenning en begrip. “Dat is precies waar ik met mijn project aan wilde bijdragen: meer verbinding door elkaar beter te leren kennen. Juist in deze tijd waarin het vaak al snel ‘wij’ tegenover ‘zij’ is, is dat zo belangrijk.”

Aanknopingspunten
Het spel biedt mooie kansen voor het relationele jongerenwerk van Jeugd-Punt. Zo geven de gesprekken die ontstaan, jongerenwerkers een goed beeld van wat er leeft bij bepaalde (groepen) jongeren. Zij ontdekken door het spel met welke vragen, onzekerheden of problemen jongeren rondlopen en kunnen daar in het individuele contact met jongeren op doorgaan. “Storytelling is een effectieve manier om meer van elkaar te weten te komen en op deze manier de verbinding met elkaar te vinden”, vertelt Munise, jongerenwerker in Stichtse Vecht. “Het was voor ons heel erg zoeken welke manier van storytelling bij Jeugd-Punt past. Susanne heeft dit onderzoek heel goed uitgevoerd waardoor er nu een product ligt wat voor ons goed werkbaar is en tegelijk voor jongeren leuk is om aan mee te doen. Op deze manier weten we ook welke onderwerpen meer aandacht behoeven.”

In alle gemeenten
Het spel is ontwikkeld en getest in Stichtse Vecht. Maar we willen het in de toekomst gaan inzetten bij alle gemeenten waar we werken. Mogelijkheid is ook om een gesprekspartner uit de omgeving van jongeren bij het spel te betrekken, zoals een wijkagent of gemeenteambtenaar. Zodat ook in die relatie over en weer meer begrip en verbinding ontstaat. “Hoe dit er precies uit gaat zien, weten we nog niet. Maar in de toekomst willen we zeker meer met dit spel en storytelling aan de slag”, aldus Munise.