Alblasserdam

Volg ons via Instagram

Even voorstellen
Het jongerenopbouwwerk in Alblasserdam wordt uitgevoerd door Corinne Derks, Jacco Oude Kotte, Laura Staat en wordt ondersteund door teamleider Daniël Kolenberg.

Dit laten we zien
In Alblasserdam werken we met alle 4 de pijlers.

  • Zijn waar kinderen en jongeren zich ophouden. Wanneer jongeren elkaar in de openbare ruimte ontmoeten en dit tot overlastklachten leidt, gaan we samen met jongeren, buurt en samenwerkingspartners op zoek naar gezamenlijke oplossingen om overlast te voorkomen.
  • TalentLab: in samenwerking met CJG, schoolmaatschappelijk werk en Vivenz bieden we individuele ondersteuning van jongeren bij allerlei vragen of knelpunten waar zij mee rondlopen. Bijvoorbeeld met problemen op school al dan niet in combinatie met thuis.
  • Jongerencoaching kan ook plaatsvinden wanneer een jongere graag wil stoppen met het gebruik van softdrugs/alcohol of als ze moeite hebben om bijvoorbeeld ruzies op een goede manier op te lossen. Kunnen wij je niet helpen, dan weten we in Alblasserdam de weg naar andere mensen die jou beter kunnen helpen.
  • We ondersteunen (groepen) jongeren bij het organiseren van activiteiten of andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Dit doen we vooral samen met onze vrijwilligers, waarbij we ook inzet vragen van de jongeren zelf.
  • Activiteiten rondom preventie en voorlichting. Dit laatste is afhankelijk van thema’s die voor de jongeren belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan genotsmiddelen, financiën, veilig gebruik van social media en vuurwerk. Deze voorlichtingen vinden plaats in groep 8 van het basisonderwijs.

Contact

Teamleider
Daniël Kolenberg
06 24 79 45 88
dk@jeugd-punt.nl

Jongerenopbouwwerker
Corinne Derks
06 49 32 61 64
cd@jeugd-punt.nl

Jongerenopbouwwerker
Jacco Oude Kotte
06 23 67 14 47
jok@jeugd-punt.nl