?>

Onze filosofie van werken

Jeugd-Punt werkt vanuit de filosofie van het oplossingsgericht denken en handelen. We gaan uit van een positieve benadering, het ontwikkelen van talenten en professionele coaching. We denken in oplossingen en kansen, ontwikkelingsgericht in plaats van zorggericht. We faciliteren jongeren hun eigen mogelijkheden te ontdekken en laten hen daar waar mogelijk zelf verantwoordelijkheid voor dragen. Niet zozeer hun verleden, maar de kansen en wensen voor de toekomst stellen we centraal. 

We werken daarbij met jongeren en hun omgeving, samen vanuit een ‘gelijkwaardige’ positie. We willen laagdrempelig bereikbaar zijn, zijn present, we luisteren en proberen jongeren te begrijpen. Waar nodig zetten we gerichte interventies in vanuit methodieken gebaseerd op het oplossingsgericht handelen en coachen.