Privacyverklaring

Jeugd-Punt volgt de richtlijnen van de AVG en zal uw gegevens uitsluitend gebruiken
voor het doel waarvoor u ons toestemming heeft gegeven.

Onze website is nog volop in ontwikkeling.
Binnenkort vindt u hier onze privacyverklaring.