?>

Contact

Heeft u interesse in de diensten van Jeugd-Punt, wilt u meer informatie over hoe we kijken, denken en werken, of wilt u in contact komen met één van onze medewerkers, neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op. Bel ons, mail ons, of verzend onderstaand formulier.

RSIN nummer: 814979828

Statutaire doelstellingen van de Stichting:
De Stichting heeft ten doel;
Het uitvoeren van activiteiten en projecten voor jeugdigen op de terreinen cultuur, zorg, sport en welzijn.
Het ontwikkelen en aanbieden van ondersteunend materiaal voor de hierboven genoemde terreinen
Het verstrekken van adviezen voor de boven genoemde terreinen.

Wij volgende de CAO Sociaal Werk.

Opdrachtgevers zijn gemeente Alblasserdam, Oudewater, Putten , Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Montfoort, Woudenberg, Wijdemeren en Barneveld. Met de gemeenten hebben wij een subsidie- of een inkooprelatie.

Samenstelling bestuur:
De heer R. Lambrechts
Mevrouw L. Rooijer
Mevrouw M.L. van Woerkom
Mevrouw E.A.M. Habets (Trainee)
Mevrouw J.M. Van der Marel, directeur/bestuurder


De raad van toezichtleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

De directeur/bestuurder is part-time in dienst van de Stichting en ontvang hiervoor een passende vergoeding ruim binnen de normen van de WBTR.

Naast gemeenten werkt de Stichting samen met landelijke en maatschappelijke partijen om het welzijn van jongeren te bevorderen. Het Eigen Vermogen van de Stichting wordt ingezet voor de verdere professionalisering van de organisatie. We investeren in product-diensten ontwikkeling, strategie en kwaliteitsborging en deskundigheidsbevordering van onze medewekers. Zij zijn essentieel in het bereiken van onze ambities. Dat betekent dat we zorgdragen voor hun persoonlijke groei en richten ons daarnaast op samenwerking met de ketenpartners in het sociaal domein.

Het beheer en bestedingen van het vermogen van de Stichting wordt jaarlijks besproken in de RvT vergadering.

Voor 2023 zijn wij voornemens een fondsenwervingsplan op te zetten.