Putten

Welkom op de pagina van Jeugd-Punt Putten!

Hier vindt u kort enige informatie over het werk van Jeugd-Punt in Putten.
Het jongerenwerk in Putten wordt uitgevoerd door: Daam van Cappellen en Willemijn Schimmel

In Putten geeft Jeugd-Punt invulling aan het jongerenwerk. We stimuleren jongeren te geloven in hun eigen mogelijkheden en talenten. Het is geweldig als tieners en jongeren goed in hun vel zitten. Dat ziet u graag en wij ook. we willen jongeren aanmoedigen om hun eigen plekje in de maatschappij te vinden en hen daarin de extra hulp te bieden die ze nodig hebben.

Hieronder vind u kort enkele werkzaamheden die wij verrichten in Putten:

 • We ondersteunen eigen initiatieven
 • we helpen jongeren bij het ontdekken van hun talenten en helpen deze in te zetten
 • we coachen jongeren waardoor zwaardere professionele hulp voorkomen kan worden vanuit de methodiek ‘Mission Possible’ een oplossingsgerichte methode
 • we helpen jongeren zelfstandig hun eigen problemen aan te pakken
 • we investeren intensief in voorlichting aan tieners, jongeren, ouders, kerken en verenigingen op o.a. de thema’s
  • groepsdruk
  • social media
  • sexting
  • weerbaarheid
  • het puberbrein
 • we geven weerbaarheidstrainingen vanuit de methodiek You!ng
 • we werken samen met politie, opvoeders, sociale teams en de gemeente


Ambulant werk

De basis van het jongerenwerk is het ’vindplaatsgerichte werken’. Hiermee wordt bedoeld, dat de jongerenwerker daar is, waar de jongeren zich ophouden en waar jongeren op de agenda staan: de straat en buurt, maar ook de sociale media, het verenigingsleven, het uitgaansleven, het onderwijs, het gezin en de netwerken. Om kansen in de ontwikkeling van jongeren en hun sociale omgeving te kunnen signaleren en te stimuleren, moet het jongerenwerk daar bekend zijn, waar de jongeren elkaar ontmoeten. De sociale omgeving van de jongeren moet eveneens gekend worden, zodat interventies in samenwerking kunnen worden uitgezet. Dit leidt tot een positieve ontwikkeling van de jongere in relatie tot zijn sociale omgeving.

Dit betekent, dat de verankering in de lokale samenleving steviger moet worden; een bredere out-reachende werkwijze draagt daaraan bij. 

Talentonwikkeling en participatie

Meedoen en voldoende beslagen ten ijs komen om mee te kunnen doen is van belang voor iedereen in de participatiemaatschappij, waar van overheidswege op wordt aangestuurd. Voor (kwetsbare) tieners en jongeren hebben reguliere organisaties niet altijd een passend antwoord of tijd en mogelijkheden om hen voor te bereiden op hun rol in deze maatschappij. Onder het mom van “participeren moet je leren en mogelijkheden creëren” biedt Jeugd-Punt, bij voorkeur in samenwerking met andere lokale partijen, aanvullende mogelijkheden om jongeren in de gelegenheid te stellen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en waar mogelijk en wenselijk ten bate van de maatschappij in te zetten.

Preventie en voorlichting

Evenals voorgaande jaren is Jeugd-Punt ook dit jaar weer meerdere keren benaderd om voorlichting te geven aan kinderen of aan ouders over uiteenlopende onderwerpen.

Contact

Daam van Cappellen
06 25 33 55 68
dvc@jeugd-punt.nl

Willemijn Schimmel
06 10 87 01 88
ws@jeugd-punt.nl

Adres:
Stroud
Brinkstraat 91
3881 BP Putten