?>

Onze methodieken

Jeugd-Punt werkt vanuit het oplossingsgericht denken en handelen omdat we geloven dat daarmee de eigen kracht en eigen regie van jongeren het beste tot hun recht komen. De jongerenwerker is daarbij vooral faciliterend, coachend, motiverend en stimulerend. Vanuit deze houding en manier van kijken en werken zetten wij ook enkele gerichte methodieken in, waarin elke werker van Jeugd-Punt getraind en geschoold is. Evenzo is elke werker gecertificeerd als oplossingsgerichte jongerencoach vanuit de methodiek Mission Possible.

Enkele van onze belangrijkste methodieken zijn:

 • Mission Possible          
  individuele oplossingsgerichte coaching van jongeren
  Tevens uitgangspunt voor de manier van werken

 • Young Leaders             
  Training voor jongeren gericht op talentontwikkeling en participatie
  Jongeren wordt geleerd zich in te zetten voor andere jongeren

 • Plusminmee                
  Groepsaanpak waarin de positieve krachten worden versterkt

 • All stars                       
   Groepsaanpak in relatie tot de omgeving, positieve activering