?>

Scherpenzeel

Volg ons op Instagram

Even voorstellen
In Scherpenzeel geven Anique van der Vegte en Jiska Roosendaal uitvoering aan het jongerenwerk. Teamleider is Daniël Kolenberg. Ook is er elk jaar ruimte voor stagiaires.

Dit laten wij zien
In Scherpenzeel werken we met de volgende drie pijlers: Vindplaatsgericht jeugd- en jongerenwerk, Coaching en Toeleiding en Talentontwikkeling & Participatie.

Dit jaar doen we dat onder andere door:

  • Zichtbaar te zijn op straat. Dankzij een goede samenwerking met plaatselijke politie en boa zijn we een bekend gezicht voor de jongeren die samenkomen in de buitenruimte.  
  • Maandelijks activiteiten aan te bieden in de Breehoek in samenwerking met het JOS (Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel) voor jongeren van 13 tot 17 jaar oud.
  • Coaching op maat aan te bieden aan jongeren. We willen een steun in de rug zijn voor jongeren, naar hen luisteren en hen coachen op weg naar een betere toekomst. Onze methode is oplossingsgericht.
  • Maatschappelijke stagiaires van de Meerwaarde Barneveld te begeleiden.
  • Kwetsbare doelgroepen met een specifiek aanbod te ondersteunen, zoals een ontmoetingsgroep voor jongeren met autisme en voor jonge mantelzorgers.
  • Een weerbaarheidstraining te geven aan meiden van 13 t/m 17 jaar met de methodiek van You!nG.
  • Voorlichting te ontwikkelen (i.s.m. Iriszorg) en aan te bieden aan bewoners, ouders en/of jongeren over alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.
  • Iedere twee maanden i.s.m. Steunpunt Scherpenzeel een leuke activiteit te organiseren voor jonge mantelzorgers.

We hebben in Scherpenzeel één locatie van waaruit we werken, namelijk de Breehoek. Het jongerenwerk is soms op andere locaties te vinden voor activiteiten en/of samenwerkingen.

Wil je meer weten over het jongerenwerk in Scherpenzeel, neem dan contact op met Jiska!

Contact
Jongerenopbouwwerker
Jiska Roosendaal                                                
06 37 45 36 02                                                                     
jm@jeugd-punt.nl