?>

Oudewater

Volg ons op Instagram

Even voorstellen
In gemeente Oudewater werken jongerenwerkers Haitham Taher en Steve Blokland. Teamleider is Daniël Kolenberg.

Dit laten wij zien
In de gemeente Oudewater werken we dit jaar met drie pijlers, dit doen we onder andere door:

  • Groepen jongeren inzetten om een jongeren ontmoetingsplek te realiseren. Dit doen zij samen met de gemeente. Jeugd-Punt ondersteunt deze groep jongeren met hun plannen.
  • Inwoners en jongeren inzetten bij het opnemen van Bevrijdingsdag filmpje waarin jongeren vertellen wat vrijheid voor hen betekent.
  • Nauwe samenwerking met het stadsteam (Jeugd-Punt is een onderdeel daarvan), waarbij we kwetsbare jongeren coachen in toeleiding naar hulpverlening.
  • Vanuit het stadsteam hebben jongeren met Jeugd-Punt contact opgenomen die eenzaam zijn. Hieruit zijn initiatieven ontstaan waarbij jongeren zelf contact leggen met andere jongeren met dezelfde hobby. Samen willen ze een activiteit gaan opzetten.

Binnen de gemeente Oudewater heeft Jeugd-Punt geen vaste locatie. Wij willen zijn waar de jongeren zijn. Vandaar dat wij inzetten op vindplaatsgericht werken. We gaan in gesprek met jongeren en kijken naar hun behoeftes binnen de gemeente.

Wil je meer weten over het jongerenwerk in Oudewater, neem dan contact op met:

Contact

Jongerenopbouwwerker
Haitham Taher
06 83 94 09 85
ht@jeugd-punt.nl

Jongerenopbouwwerker
Steve Blokland
06 48 91 64 11
sb@jeugd-punt.nl