?>

Onze visie

Jeugd-Punt gelooft sterk in de eigen kracht en mogelijkheden van jongeren. Dagelijks zetten we ons in om deze samen met jongeren te ontdekken en te ontwikkelen. Waar nodig ondersteunen en faciliteren we jongeren op hun weg om zelf bewuste keuzes te maken. We werken daarbij vanuit de filosofie van het oplossingsgericht denken en handelen.

Jeugd-Punt is een centrale speler binnen het preventief jeugdbeleid van gemeentes. We signaleren wanneer opschaling nodig is en werken ondersteunend wanneer afschaling mogelijk is. We werken daarbij nauw samen met de sociale teams en de jeugdzorg.

Jeugd-Punt werkt vanuit specifieke methodieken en richt zich daarbij op een viertal pijlers.