?>

Zeewolde

Volg ons op Instagram: straathoekwerkzw  

Even voorstellen
Onze straathoekwerkers in Zeewolde zijn Haitham Taher, Karim El Kamouni en Amy van Weverwijk. Haitham werkt sinds 2017 voor Jeugd-Punt, Karim sinds 2023. Daniel Kolenberg is de teamleider.


Dit laten we zien
In Zeewolde werken wij met de volgende pijlers van Jeugd-Punt: Vindplaatsgericht werken, Coaching en toeleiding en Talentontwikkeling en participatie. We zijn in januari 2024 gestart in Zeewolde en zitten zodoende in de opbouwfase.

Dit jaar gaan we onder andere aan de slag met:

  • Straathoekwerk. Dat is de opdracht waarvoor de gemeente Zeewolde ons heeft gecontracteerd. Straathoekwerk is een vorm van coaching aan jongeren met als belangrijk doel jongeren te laten zien dat zij zelf de capaciteit hebben om op eigen benen te staan en lastige situaties op te lossen. Dit past bij de filosofie van oplossingsgericht denken en handelen waar Jeugd-Punt vanuit werkt. 
  • Het in kaart brengen van groepen jongeren. We leggen contacten en zoeken samen met de jongeren naar waar zij behoefte aan hebben.
  • Zijn waar kinderen en jongeren zich ophouden. Wanneer jongeren elkaar in de openbare ruimte ontmoeten en dit tot overlastklachten leidt, gaan we samen met jongeren, buurt en samenwerkingspartners op zoek naar gezamenlijke oplossingen om overlast te voorkomen.
  • Kennismaking, afstemming en samenwerking met de gemeente en netwerkpartners zodat we elkaar aanvullen en versterken.
  • Wij coachen jongeren om issues in hun dagelijks leven aan te pakken, bijvoorbeeld in de thuissituatie, het vinden van een (bij)baan, bij financiële vragen of andere persoonlijke uitdagingen. Als er meer nodig is, slaan wij de brug tussen jongeren en andere organisaties die hen beter kun helpen.
  • Het opknappen en opnieuw openen van jongerencentrum De Basement, bijvoorbeeld als inloop, op aanvraag of met bepaalde activiteiten. In de onderzoeksfase kijken we wat de wensen en mogelijkheden zijn rond de inzet van het jongerencentrum.

We werken in Zeewolde vindplaatsgericht en zijn daardoor veel op straat, bij scholen en bij verenigingen. Lees hier meer over onze start in Zeewolde.

Teamleider
Daniel Kolenberg
06-24 79 45 88
dk@jeugd-punt.nl