?>

Voorlichting en preventie

Sinds de wet op de Jeugdzorg is het lokale belang van preventie en voorlichting meer onderkend en is het een belangrijk onderdeel geworden van het lokale jeugdbeleid.

Jeugd-Punt hanteert meerdere methodieken die door landelijke of regionale expertisecentra zijn ontwikkeld. De jongerenopbouwwerkers zijn in staat om jongeren te informeren op verschillende leefgebieden en zijn bekend met actueel informatiemateriaal van allerlei organisaties en ministeries. De wijze waarop dat gebeurt (gastlessen op basisscholen, voorlichtingsavonden, informatiepunten, spreekuren, folderrekken of combinaties hiervan) gebeurt op advies van Jeugd-Punt, maar in overleg met de opdrachtgever.

Analyse van (groepen) jongeren en de lokale situatie vormen de basis voor voorgestelde keuzes.