?>

Uitvoerend jongerenwerk

Onze jongerenwerkers zijn de verbindende schakel tussen de leefwereld van jongeren en het systeem waarin volwassenen functioneren. Om deze rol goed te kunnen vervullen vormt (pro) actieve benadering van jongeren de kern van de uitvoering.

We voeren ons werk uit binnen de relatie opdrachtgever/opdrachtnemer. We zien deze relatie als een productief en constructief partnerschap, met duidelijke taak-, rol- en verantwoordelijkheidsverdeling, met oog voor ieders deskundigheid.
Voor de jongerenwerkers van Jeugd-Punt geldt het uitgangspunt dat we werken in opdracht van de gemeente, maar voor jongeren.

Wij zoeken jongeren op op de plekken, waar zij zich ophouden. Dat kan dus zijn op straat, maar ook bij (sport)verenigingen, op school of bij populaire uitgaansgelegenheden. Voor een groepsaanpak hanteren we specifieke analyse-instrumenten en gerichte methodieken.

Onze doelgroepen zijn tieners (10–16 jaar) en jongeren (16–23 jaar). In de uitvoering richten we ons daarbij vooral op die groepen, die over het algemeen minder dan gemiddeld gebruikmaken van bestaande voorzieningen en gemeenschappelijk kenmerken hebben. Dat kunnen risico’s zijn (gezondheid, vandalisme en dergelijke), maar ook kansen om op een positieve manier vorm te geven aan de vrije tijd of actief te zijn in de wijk of buurt.