?>

Onze rol in het jeugdbeleid

Jeugd-Punt is een organisatie die opereert vanuit het voorliggend veld. Onze basis ligt dicht bij de leefwereld van jongeren en hun directe omgeving. Daarbij hebben we specifiek oog voor kwetsbare jongeren. Onze expertise beweegt zich vanuit die basis op het snijvlak van de informele zorg en de professionele zorg- en hulpverlening. Presentie, preventie en interventie o.a. door middel van jongeren-coaching staan daarbij centraal. Jeugd-Punt wil daarmee een essentiële rol spelen in het preventief jeugdbeleid van de gemeenten.

Samen met andere partijen op het gebied van o.a. onderwijs, (jeugd)zorg, welzijn, sport, veiligheid en anderen proberen we waar nodig te voorkomen dat jongeren afglijden en er voor te zorgen dat zij zich positief kunnen ontwikkelen. Wanneer nodig signaleren we tijdig wanneer opschaling nodig is. Maar we zijn er tevens voor die jongeren die terugkomen uit de meer specifieke (jeugd)zorg. Hiertoe zijn alle jongerenwerkers van Jeugd-Punt geschoold en getraind in de oplossingsgerichte (jongeren)coaching.