?>

Onze visie op jongeren

Jeugd-Punt gelooft sterk in de eigen kracht en mogelijkheden van jongeren. Wij ondersteunen en stimuleren jongeren om te komen tot een positieve ontwikkeling. We willen dat jongeren een stem hebben, gezien en gehoord worden en zich gewaardeerd voelen. We werken daarbij nauw samen met de omgeving van de jongeren, ouders, school en anderen, zodat een klimaat en netwerk ontstaat waarin jongeren veilig en verantwoord kunnen opgroeien. We versterken de zelfredzaamheid van jongeren en geven hen daartoe graag een steuntje in de rug waar nodig. 

We nemen jongeren serieus en proberen hen te begrijpen, ook als we geen begrip voor hun gedrag hebben. Uiteindelijk gaat het er om dat jongeren zelf bewust hun eigen keuzes kunnen maken en daar eigen regie over kunnen hebben. We willen jongeren daartoe kennen en zoeken met hen naar waar ze zelf uit willen komen, hun droom en motivatie. Veel van wat we doen is gebaseerd op individuele aandacht. Voor kwetsbare jongeren willen we er graag zijn voor individuele begeleiding en coaching.