?>

Waar we ons op richten

Jeugd-Punt zet zich in om jongeren te ondersteunen op hun ontdekkingsreis richting volwassenheid.

We streven er daarbij naar dat jongeren uiteindelijk zelf in staat zijn om zelfbewuste en verantwoorde keuzes te maken, dat zij eigen regie over hun leven hebben en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.

We zetten daarbij in op:

  • Het versterken van de maatschappelijke participatie van jongeren
  • Vroegtijdige signalering, preventie en coaching van de meer kwetsbare jongeren
  • Het creëren van een jeugdvriendelijke leefomgeving en voorzieningen

We doen dit vanuit een viertal pijlers:

  1. Preventieve voorlichting en advies
  2. Talentontwikkeling en participatie
  3. Vindplaatsgericht jeugd- en jongerenwerk
  4. Coaching en toeleiding