?>

Rob Meijer

Directeur a.i.
06 19 86 84 25
RM@jeugd-punt.nl

Sinds december 2023 mag ik Jeugd-Punt ondersteunen als interim-directeur.

Als Sociaal Pedagoog en veranderkundige is deze prachtige organisatie mij op het lijf geschreven. Samen met gedreven medewerkers werken aan verdere verbetering en versterking van de organisatie geeft energie. Energie die de medewerkers weer kunnen inzetten in hun passie voor jongeren, om hen net dat steuntje in de rug te geven waardoor ze zien dat ze meer kunnen dan ze vaak zelf denken.

Vanuit mijn ervaring hoop ik wederom een bijdrage te kunnen leveren aan deze essentiële basisvoorziening binnen het jeugdveld.