?>

Interview met onze jongerenwerkers in Woudenberg

In Woudenberg werken onze jongerenwerkers Anique en Jiska vanuit sport- en zalencomplex De Camp. Een locatie waar ze met trots jongeren ontvangen en elke dag genieten van de nauwe samenwerking met collega’s in het veld. Ook De Camp is er trots op ons jongerenwerk te huisvesten! Daarom interviewde De Camp Anique en Jiska voor hun eigen mediakanaal. Dit enthousiaste interview geeft een goed inkijkje in de werkzaamheden van Jeugd-Punt in Woudenberg:

Door: Marco van de Hoef, sport- en zalencomplex De Camp

Naast onderdak voor verschillende Woudenbergse sportverenigingen, commerciële zaalverhuur en het Sportcafé, is De Camp in Woudenberg ook de thuisbasis van Jeugd-Punt Woudenberg. Jeugd-Punt is een landelijke organisatie en een centrale speler binnen het preventief jeugdbeleid van gemeentes. Zo ook in Woudenberg. Ze signaleren wanneer opschaling nodig is en werken ondersteunend wanneer afschaling mogelijk is. Daarbij werkt Jeugd-Punt nauw samen met de sociale teams en de jeugdzorg. In Woudenberg zijn jongerenwerkers Jiska Roosendaal en Anique van der Vegte verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de Woudenbergse jongeren. En dat doen ze met ontzettend veel passie, plezier en energie.

Laat je zien!
We spreken in de bestuurskamer van De Camp met Jiska en Anique. Deze bestuurskamer is overdag het kantoor van waaruit de dames jongeren ontvangen en begeleiden. Wat is voor beide bevlogen jongerenwerkers de kern van Jeugd-Punt en waar komt de passie en energie vandaan om met jongeren te werken? “Laat je zien”, is direct het antwoord dat Jiska en Anique geven. “‘Laat je zien’ is de essentie van wat we als Jeugd-Punt doen. Alle onze jongerenwerkers zijn heel erg fan van jongeren. Met ons motto ‘Laat je zien’ doelen we op ‘Laat jongeren zien’, maar ook op de behoefte van jongeren om gezien te worden”, vult Jiska aan. “Dus ‘Laat je zien’ omvat alles wat we doen binnen onze hele organisatie.” Anique vervolgt: “We creëren veilige plekken waar jongeren zichzelf kunnen laten zien en zichzelf kunnen zijn.”

Een plek waar jongeren welkom zijn
Wat willen Jiska en Anique namens Jeugd-Punt bereiken met deze jongeren in Woudenberg? Anique begint: “Er zijn drie leefmilieus te onderscheiden in het leven van jongeren. De eerste is de thuissituatie, de tweede de schoolsituatie en de derde is vrije tijd en in de maatschappij. Juist in dat derde leefmilieu opereren wij. We zijn op straat aanwezig. We zijn niet van school maar wel op school. Wij zijn de laagdrempelige contactpersonen. We zijn geen hulpverleners of psychologen, maar zitten in het preventieve werkveld. Daar creëren we een plek waar jongeren in elke fase van hun jeugd welkom zijn. We zijn er ‘gewoon’ als de jongeren ons nodig hebben. Soms om een spelletje te spelen, op andere momenten om goede gesprekken te voeren. Of die twee dingen tegelijkertijd. Wat de activiteit ook is, we proberen jongeren altijd met een beter gevoel te laten vertrekken dan waarmee ze gekomen zijn. Met een aanpak die past bij juist deze jongeren, want jongerenwerk is echt maatwerk.”

Goed team
Jiska werkt nu zo’n vier jaar in Woudenberg, Anique vanaf mei 2021. Samen zijn ze een goed team en werken ze prettig samen. Beide dames wisten al vroeg in hun leven dat ze met jongeren wilden gaan werken. “Jongeren zijn geweldig”, benadrukt Jiska. “Heel innovatief, met briljante ideeën. Ze groeien richting volwassenheid, maar zijn nog niet volwassen. Juist die fase moet goed begeleid worden. Daaraan kunnen en willen wij een bijdrage leveren.” Voordat ze in Woudenberg aan de slag ging, werkte Jiska voor Jeugd-Punt in Putten. Anique heeft eerder in kerkelijk jongerenwerk gewerkt, haar onderwijsbevoegdheid gehaald en zeven jaar voor de klas gestaan. Ook is ze decaan en studieloopbaancoach geweest. Maar ze wilde meer richting het leveren van maatwerk aan jongeren en kwam zo terecht bij Jeugd-Punt in Woudenberg. “Dus nog maar kort”, lacht Anique, “maar zo voelt het zeker niet.”

Iedere jongere uniek
“We zoeken in alles wat we doen echt de kracht van de jongeren zelf’, vertelt Anique enthousiast. “Elke jongere is uniek, in talenten en kwaliteiten. Ook in de beleving van hun emoties. We brengen jongeren met elkaar in verbinding zodat ze van en met elkaar kunnen leren. Veel jongeren worstelen met dezelfde vraagstukken en daarin kunnen ze elkaar helpen. En dat werkt echt het beste. Wij zoeken naar en zorgen voor de verbinding. De jongeren doen zelf de rest. Dat is echt de kracht van jongeren.”

Social media
We spreken kort over de invloed van social media op jongeren. Daarbij gaat het gesprek voornamelijk over sociale vaardigheden, dan wel het ontbreken daarvan. Daar ligt, naast een taak voor de ouders, een uitdaging voor Jiska en Anique. “Ruzie op WhatsApp kan al snel uit de hand lopen omdat jongeren berichten anders interpreteren dan ze bedoeld zijn. Daar ligt een taak voor ons. We gaan erover met de jongeren in gesprek.” Oplossingsgericht. “We vragen jongeren: ‘Wat wil je vragen, of wat wil je eigenlijk weten of bereiken?’ Op die manier proberen we hen meer inzicht te geven in wat ze doen en wat de uitwerking daarvan kan zijn. En ze zo meer sociale vaardigheden mee te geven.”

Thuishonk
Wat de dames missen in Woudenberg en wat ze vooral de jongeren gunnen, is een ‘honk’ waar ze terechtkunnen. “Zoals de ‘Chill-out’ vroeger”, benadrukt Jiska. “Dat we sinds twee jaar onderdak hebben in De Camp, is ontzettend plezierig en heel laagdrempelig voor onze jongeren. Zowel het kantoor voor overdag, als de mogelijkheden die we hebben in de zalen van de Camp. Zo is de sporthal geweldig als de jongeren wat willen organiseren, zoals kortgeleden een ‘Silent disco’. De jongeren komen graag naar de Camp.” “Het is een vertrouwde omgeving”, voegt Anique toe. “En dat is belangrijk. Ze weten waar ze ons kunnen vinden.”

Een verademing
Twee jaar gehuisvest zijn in de Camp, heeft Jeugd-Punt en Jiska en Anique veel gebracht. “Voor mij is deze plek een verademing”, zegt Jiska direct op onze vraag hoe ze het werken in De Camp ervaart. “Jongeren kennen het hier en voelen zich hier gezien. Ze vinden het hier fijn en dat maakt het laagdrempelig voor ons. Het werkt heel prettig.” Waarop Anique aanvult: “Jongeren voelen zich hier veilig. Als ze mogen kiezen tussen een locatie ergens anders of bij De Camp, kiezen ze de Camp. Ook wijzelf voelen ons hier prettig. En dat komt ook door jullie ‘van De Camp’. We mogen onszelf zijn en bijna alles kan. We doen het samen, zo voelt het echt.” Jiska complimenteert De Camp: “Jullie zijn zeker op dit moment de helden van de maatschappij. Ondanks alle maatregelen zijn jullie creatief, denken jullie verder en daar heb ik ontzettend veel respect voor. In alles voelen wij de wilskracht bij jullie om er het beste van te maken.”

Wens voor de toekomst
Afrondend geven zowel Jiska als Anique aan dat het, denkend aan de toekomst van Jeugd-Punt en de jongeren, fijn zou zijn als er in Woudenberg een plek komt waar jongeren ‘gewoon’ binnen kunnen komen lopen. “Bijvoorbeeld om meer activiteiten in de avonden te organiseren”, geeft Anique aan. “Wat we op dit moment allemaal in De Camp kunnen doen, is geweldig. Maar soms missen we een ruimte met een iets gezelligere en ontspannen ‘huiskamersfeer’. Onze grote wens? Hier bij De Camp een ‘huiskamer’ voor jongeren. Met wat gezelligere verlichting, een loungebank, een vloerkleed. Ja, als ik out-of-the box mag denken, zou dat een grote wens voor de toekomst zijn.”