?>

Jongeren laten van zich horen bij gemeenteraadsdebat

Tijdens een debat in het gemeentehuis van Alblasserdam discussieerden tien bij Jeugd-Punt betrokken jongeren met de gemeenteraad over thema’s die jongeren aangaan. Ze kwamen beslagen ten ijs en discussieerden met passie. En dat had effect!  

Er zijn te weinig voorzieningen voor jongeren in de buitenruimte.” Met deze stelling trapten Selma, Owen, Lukas en Jarno het debat af met de gemeenteraad van Alblasserdam. Dapper en een tikkeltje nerveus onderbouwden de jongeren de stelling met stevige argumenten. “Als er buiten geen plekken zijn voor jongeren, gaan ze binnen zitten gamen. Dan bewegen ze weer te weinig en dat wil je natuurlijk ook niet”, opperde Owen. “Er moet meer met de jongeren zelf worden overlegd”, vond Jarno. “Dat gebeurt nu te weinig. Dan voelen jongeren zich niet betrokken en gaan ze de boel slopen.”

Beslagen ten ijs
Deze stelling was de eerste van drie, die door de jongeren zelf waren bedacht en uit hun hart waren gegrepen. De tien jongeren die meededen aan het debat, kwamen beslagen ten ijs. Vijf van hen deden eerder mee aan een Young Leaders-project. Ook de andere jongeren horen bij de bezoekersgroep van Jeugd-Punt, via de straat of andere projecten.

Voorafgaand aan het debat werd de groep getraind door Het Debatbureau, een gerenommeerde club die veel ervaring heeft in het trainen van jongeren. Zo leerden de jongeren hoe je een argument opbouwt, welke soorten argumenten er zijn en hoe je een argument het best onderbouwt. Er werd geoefend en jongeren bereidden thuis hun betogen verder voor. Deze training werd overigens gefinancierd door een donatie van de (voormalige) Stichting Kids Alblasserdam, die kinderen en jongeren wil stimuleren hun talenten te ontdekken en in te zetten.

Stevig debat
Na de eerste stelling debatteerden de jongeren over de wens tot meer jongereninspraak in de jeugdhulpverlening en over de afstand die jongeren voelen tot de gemeenteraad. Soms ging dat er stevig aan toe. Er rolde zelfs een traan toen een jongere vertelde over haar persoonlijke ervaringen in de jeugdhulpverlening. Dat maakte grote impact en het debat viel even stil. Achteraf gaven gemeenteraadsleden en portefeuillehouder Margreet de Deugd-Bos aan dat ze onder de indruk waren van de passie waarmee de jongeren discussieerden.

Vervolgstappen
Het debat had effect! Een aantal gemeenteraadsleden liet achteraf weten dat zij ook vinden dat er harder gezocht moet worden naar manieren om jongeren meer te betrekken bij beleid en besluitvorming. Momenteel wordt gekeken hoe het Jongerendebat in de (nabije) toekomst verder uitgebouwd of vormgegeven kan worden. Ook gaven gemeenteraadsleden aan dat er in de afgelopen jaren in de buitenruimte inderdaad veel voor jongeren is verdwenen en dat daar meer op moet worden gedaan, zoals het realiseren van een nieuwe ontmoetingsplek. Verder ging de gebiedsmanager van Jeugdteams Zuid-Holland-Zuid in de periode na het debat met twee jongeren in gesprek over jongereninspraak in de hulpverlening. Er werd geluisterd naar het verhaal van de jongeren en tips en adviezen van de jongeren zijn gedeeld met de jeugdhulpverleners.