?>

Preventie, voorlichting, advies

We vinden het belangrijk dat jongeren laagdrempelig toegang hebben tot informatie en advies die voor het opgroeien tot volwaardige inwoners van belang zijn. Wij spelen hier een rol in door individuele- en collectieve voorlichting te geven. Wij kunnen advies geven op verschillende leefgebieden en zijn op de hoogte van actueel informatiemateriaal. Dit doen wij niet alleen. Op basis van onderwerpen wordt samengewerkt met andere organisaties. 

In dit kader geven we bijvoorbeeld voorlichting op scholen voor het voortgezet onderwijs. Voorlichtingsthema’s zijn onder andere; groepsprocessen, besluitvorming en omgaan met groepsdruk, weerbaarheid, versterking van het zelfbeeld en sociale vaardigheden, gedrag op social media, gezond leven.