?>

Talentontwikkeling en Participatie

Het stimuleren van zelfstandigheid en het ontwikkelen van talenten van jongeren staat bij ons centraal. We stimuleren jongeren te geloven in hun eigen kracht en talent. We coachen jongeren, gericht op het ontwikkelen van dat talent. Ook helpen we jongeren om hun talent in te zetten ten behoeve van andere jongeren. 

We verzinnen het allemaal niet zelf. We inspireren en dagen jongeren zelf uit om met initiatieven te komen en ondersteunen hen om die werkelijkheid te laten worden. Hierdoor ontwikkelen jongeren hun talenten en capaciteiten en kunnen deze inzetten in de samenleving.

Participatie (maatschappelijke deelname) is een middel voor jongeren om invloed uit te uitoefenen op de eigen leefsituatie en toekomstperspectief. Actieve betrokkenheid bij hun leefomgeving draagt bij aan een goed leefklimaat. We zetten daar dan ook op in. Hiervoor hebben we verschillende werkvormen ontwikkeld.