?>

Coaching en toeleiding

We zien voor ons zelf een rol weggelegd om te zorgen dat jongeren zich gezien voelen, horen wat jongeren zeggen en eigenlijk willen zeggen. We geven jongeren feedback en bespreken signalen met hen. Waar mogelijk adviseren en begeleiden wij jongeren zelf en schalen we op waar nodig. Dit doen wij vanuit een coachende rol. Hierbij zorgen we voor een warme overdracht naar de juiste ondersteuning om voor de jongeren de drempel zo laag mogelijk te houden.

We werken intensief samen met de sociale wijkteams, politie, scholen etc. Zo ook met de informele netwerken van en rondom jongeren. Waar nodig vormen we onderdeel van een ondersteuningsplan van een jongere of zijn we de veilige back-up als ze even klaar zijn met de hulpverlening. Op deze manier werken we aan het zoveel mogelijk normaliseren i.p.v. medicaliseren of problematiseren en ondersteunen we jongeren in het gewone leven. Dit enerzijds om waar mogelijk te voorkomen dat er opgeschaald moet worden naar de jeugdzorg. Anderzijds om er te zijn voor jongeren wanneer er afgeschaald kan worden.