?>

Collectieve ondersteuning

We stimuleren dat jongeren steun hebben aan elkaars kennis en ervaringen. Jongeren met ogenschijnlijk individuele hulpvragen brengen we gericht bij elkaar, om elkaar te ontmoeten. We doen dit rondom een gedeeld thema, gedeelde ervaringen of een gedeelde positie, zoals meiden, jonge mantelzorgers, jonge statushouders, eenzame jongeren, LHBTi-jongeren en jongeren binnen het autistisch spectrum. Zo creëren we een veilige plek van herkenning, erkenning en inclusiviteit.

In de groep leren de jongeren van elkaar en elkaars ervaringen. Weten ze dat ze niet alleen staan en niet de enigen zijn. Samen werken ze aan empowerment, zowel collectief als individueel. We werken zo aan de eigen kracht van jongeren om vanuit trots en zelfvertrouwen de samenleving tegemoet te treden en daarbinnen met eigenwaarde te participeren. Met partners werken we aan vroegsignalering en doorverwijzing, over en weer. Zo proberen we de druk op de individuele maatwerkvoorzieningen te verlichten.