?>

Schoolcoaching door Jeugd-Punt:
laagdrempelig en preventief

Werken met jongeren: het gebeurt niet alleen in de wijk maar ook op school. Schoolcoaches van Jeugd-Punt zijn een aantal dagen in de week op scholengemeenschap Broklede te vinden om ook daar de verbinding met jongeren te leggen en te verstevigen. Dit schooljaar breiden we dit uit op meer middelbare scholen. Dankzij de laagdrempelige aanpak weten leerlingen de schoolcoaches te vinden en wordt ernstige problematiek voorkomen.  

Bij jongerenwerk denk je algauw aan het werk in de wijk. Maar Jeugd-Punt werkt heel bewust ook op scholen. Sinds 2019 zijn we een aantal dagen in de week te vinden bij regionale scholengemeenschap Broklede in Breukelen om contact met jongeren te leggen, te inventariseren wat er leeft en op problemen in te spelen. Dit schooljaar (2021-2022) starten we deze dienst op nog een aantal scholen in Stichtse Vecht en Maarsbergen.

Als schoolcoaches zijn we er voor leerlingen, maar ook voor mentoren, docenten en ander schoolpersoneel. “We helpen bij vragen en obstakels en versterken de verbinding tussen leerlingen en de school”, vertelt jongerenwerker en schoolcoach Munise Bayrak. “Doordat we een eigen leerlingenkamer hebben, waar ook spelletjes liggen, komen de jongeren makkelijk binnen.”

Preventief
Onze rol als schoolcoach is voornamelijk preventief en signalerend. Eén van de grote voordelen is dat we jongeren op school anders meemaken dan in de wijk. “Het geeft extra aanknopingspunten om met jongeren in gesprek te gaan, waarin je ook een link kunt leggen met wat er gebeurt in de wijk”, aldus Munise. Ook kan er via de school waar nodig contact worden gelegd met ouders. Andere belangrijke meerwaarde is dat we op school jongeren tegenkomen die we op straat niet zien, omdat ze vooral thuisblijven. Hierdoor komen er problemen of situaties aan het licht die anders zouden blijven liggen. Munise: “Doordat we zo tijdig kunnen inspelen op risicovol gedrag, is er minder uitval en voorkomen we dat zwaardere, dure jeugdhulp nodig is.”

Dezelfde taal
Die meerwaarde wordt ook door de school gezien. Voormalig conrector Dick van Steenis deed twee jaar geleden het voorstel om schoolcoaching in te kopen. Hij is ervan overtuigd dat het in een behoefte voorziet. “Binnen de schoolpopulatie spelen veel zaken die onderbelicht zijn. Ik merkte dat veel leerlingen meer aandacht verdienden. De schoolcoach signaleert hulpvragen vroegtijdig en daardoor wordt complexe problematiek voorkomen.” Dit is volgens de conrector voor een groot deel te danken aan de laagdrempeligheid van de schoolcoaches. “De schoolcoach valt voor leerlingen niet in de categorie zorgvraag. Ze zien het meer als een praatje, een eerste verkenning, en stappen daardoor makkelijk binnen. Zo krijgen de schoolcoaches jongeren in beeld die vaak niet zelf om hulp durven vragen. Het helpt daarbij dat de schoolcoaches feeling hebben met wat er speelt.” Munise herkent dit. “Jongeren vinden het prettig dat we jong zijn. We spreken dezelfde taal. Ze voelen zich bij ons op hun gemak, waardoor ze makkelijker over hun problemen durven praten. Dat we zelf geen docenten zijn, helpt daar ook in.”

Diverse vraagstukken
Als schoolcoaches werken we in nauwe samenwerking met de zorgcoördinator, het schoolmaatschappelijk werk en de mentoren. Leerlingen met problematiek verwijzen we door en andersom krijgen wij doorverwijzingen van leerlingen die coaching nodig hebben. De vraagstukken die voorbijkomen, zijn divers. Munise: “Sommige leerlingen komen vanwege schoolinhoudelijke problemen zoals schooluitval, absentie, demotivatie en schoolresultaten. Maar er zijn ook leerlingen die worstelen met privésituaties als scheidingen, of met pesten en groepsdruk. En ook specifieke onderwerpen als sexting, coronabeperkingen en eenzaamheid komen voorbij.”

Open voor een praatje
Sander (17) is al een paar keer binnengelopen bij de schoolcoach. “Met de schoolcoach heb ik het erover als het niet goed gaat op school of werk of thuis. De schoolcoach is altijd open voor een praatje.” Sander en zijn vriend Niels (16) kennen de schoolcoaches van de posters op de gang en besloten gewoon eens langs te komen. Dat beviel goed. “De schoolcoaches leven echt mee”, vervolgt Sander. “Het is chiller om dingen met hen te bespreken omdat we dat vaak tijdens een spelletje doen in plaats van heftig tegen over elkaar aan een tafel.”

Meer weten over schoolcoaching bij Jeugd-Punt?
Neem contact op met Ellis van Tilburg via evt@jeugd-punt.nl.