?>

TalentLab zet kinderen in hun kracht

Kwetsbare basisschoolkinderen helpen om hun talent te ontwikkelen en van daaruit te groeien in eigenwaarde: dat is TalentLab in het kort. Jeugd-Punt draaide in Alblasserdam een pilot met acht kinderen en is enthousiast over het resultaat. “Je ziet kinderen groeien en sterker worden”, zegt jongerenwerker en talentcoach Jacco Oude Kotte. “Mooi van TalentLab is dat er niet gefocust wordt op het probleem, maar we kinderen juist helpen om hun eigen sterke punten te ontwikkelen en in te zetten.” 

‘Had mij de kans gegeven om met mijn talenten bezig te zijn, dan had ik niet zoveel op straat gehangen en was ik nooit gaan dealen.’ Die boodschap kwam naar voren uit een onderzoek naar ervaringen van jongeren met ons jongerenwerk. Het was tegelijk één van de aanleidingen voor de pilot TalentLab die op dit moment loopt in Alblasserdam. TalentLab is gericht op kinderen met signaalgedrag in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Zij worden gecoacht om hun talent in te gaan zetten ten goede van zichzelf en hun omgeving. “Denk aan kinderen die pesten of juist gepest worden, moeite hebben vriendjes te maken, heel druk en ongewenst gedrag laten zien of juist teruggetrokken zijn”, legt jongerenwerker Jacco uit. “Kinderen waar vaak al vroeg zorgen over zijn. Wij pikken die kinderen eruit en gaan aan de slag met hun talent.”

Floreren in je talent
TalentLab heeft een preventieve insteek. Want door tijdig in te springen op signaalgedrag, is er nog veel bij te sturen en kunnen problemen in de tienertijd voorkomen worden. Het programma werkt volgens de ‘Mission Possible’-methodiek, die uitgaat van oplossingsgericht werken. Centraal staat het gedachtengoed dat lastige dingen toegankelijk gemaakt kunnen worden door gebruik te maken van het eigen talent. Hierdoor verdwijnt negatief of ongewenst gedrag naar de achtergrond. “Als kinderen al op tienjarige leeftijd floreren in hun talent, heeft dat positieve invloed op het verdere verloop van hun jeugd”, vertelt Jacco. “Doordat kinderen bezig zijn met iets van henzelf, iets waar ze energie van krijgen, verandert het denken over henzelf. Ze krijgen meer eigenwaarde en zijn daardoor automatisch minder bezig met negatief gedrag.”

Het kind bepaalt
Concreet betekent het dat de talentcoach in individuele sessies met het kind aan de slag gaat met iets waar hij of zij goed in is of warm voor loopt. “Bij de één is dat voetballen, bij de ander koken of iets organiseren”, zegt Jacco, die zelf talentcoach is bij de pilot in Alblasserdam. “Zo werkte ik met een jongen die graag wilde survivallen. Dus zijn we tien weken lang elke donderdagmiddag aan de slag gegaan en heeft hij een fantastische hut gebouwd.” De coach gebruikt het elf-stappenplan uit de methode Mission Possible, waarbij het kind zelf bepaalt wat hij wil leren en hoe hij in kleine stapjes toewerkt naar zijn doel. Mooi van de aanpak is dat de probleemfocus op het kind wordt losgelaten. In plaats van te kijken naar het verleden en wat niet werkte, wordt er gefocust op wat er nú is en waar het kind naartoe wil. De oplossingsgerichte benadering leidt ertoe dat het kind beter in zijn vel zit en meer mogelijkheden vindt om in balans te zijn met zijn sociale omgeving.

Samenwerking met school en ouders
In het hele traject is er een intensieve samenwerking met de school. Sowieso bepaalt de school welke kinderen in aanmerking komen voor TalentLab. De talentcoach heeft vervolgens in het hele traject nauw contact met de juf of meester, zodat deze ook in de klas kan aanhaken bij de oplossingsgerichte benadering. Daarnaast worden ook ouders betrokken. Zo voert de professional van het schoolmaatschappelijk werk een aantal coachingsgesprekken met de ouders, zodat ook zij het talent van hun kind zien en kunnen steunen. Jacco: “Voor het kind is het belangrijk om te voelen dat het ook thuis en op school ondersteund wordt.”

Mooie resultaten
TalentLab zet kinderen in hun kracht. Jacco heeft het in de pilot zien gebeuren. “Het is zo mooi om kinderen te laten kennismaken met waar ze goed in zijn, en te laten ervaren wat een onuitputtelijke bron van energie dat kan zijn. Je ziet kinderen groeien en sterker worden. Alle acht kinderen die ik vanuit TalentLab nu heb begeleid, zijn zelfverzekerder geworden en zitten beter in hun vel. Dat hebben we ook teruggekregen van álle ouders. Leerkrachten geven aan dat het gedrag in de klas is verbeterd en dat zelfs de leerprestaties omhooggaan. Een mooi bewijs dat het werkt!”

Meer weten over TalentLab? Neem contact op met Jacco Oude Kotte via jok@jeugd-punt.nl.