?>

Volop in beweging: Jeugd-Punt werkt aan kwaliteit

Kwaliteit staat voorop in het werk van Jeugd-Punt. De afgelopen jaren hebben we veel van onze diensten vernieuwd en verbeterd op basis van wetenschappelijke inzichten, onze eigen ervaring én de feedback van jongeren zelf. Denk bijvoorbeeld aan het groepswerk, onze voorlichting of het online jongerenwerk. En we blijven innoveren! Het doel? Jongeren nog beter bereiken en ondersteunen.

Tijden veranderen, jongeren ook. En dus moet het jongerenwerk meebewegen. Jeugd-Punt vindt het belangrijk jongeren in de gemeentes waar we werken zo goed mogelijk te bereiken en ondersteunen. Met andere woorden: goede kwaliteit te bieden. “We willen aansluiten bij de leefwereld van jongeren, maar ook bij nieuwe ontwikkelingen in de wereld om hen heen en nieuwe inzichten vanuit de wetenschap”, zegt praktijkontwikkelaar en jongerenopbouwwerker Corinne Derks. “Daarom is het belangrijk onze diensten steeds kritisch tegen het licht te houden. We onderzoeken continu hoe we onze rol het beste kunnen invullen, om jongeren uiteindelijk beter van dienst te zijn.”

Wetenschap en ervaring
Sinds ruim twee jaar staat innovatie en kwaliteitsverbetering binnen Jeugd-Punt hoog op de agenda. Corinne trekt hierin de kar. Ze rondde recent de masteropleiding Social Work af, waarin de focus ligt op vernieuwing in het welzijnswerk. “Ik ben daarmee geschoold om bij te dragen aan meer kwaliteit, inhoud en onderbouwing in ons vak. Gaaf dat ik dit binnen Jeugd-Punt kan inzetten om onze diensten te verbeteren en te vernieuwen”, zegt ze. Jeugd-Punt baseert zich hierbij op een kwaliteitsdriehoek: de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap, de jarenlange ervaring van de eigen jongerenwerkers en de feedback van jongeren zelf. “We geloven en zien dat deze driehoek van wetenschap, werkervaring én input vanuit de doelgroep tot waardevolle verbetering leidt”, vertelt Corinne.

‘Dit is wat werkt’
Inmiddels zijn maar liefst zeven diensten uit het aanbod van Jeugd-Punt opnieuw uitgedacht en ingevuld: de collectieve ondersteuning (groepswerk), participatie & activatie, voorlichting, weerbaarheidstraining, het online jongerenwerk, schoolcoaching en blended coaching. Voor elke dienst werd een aparte werkgroep samengesteld waarin drie jongerenwerkers samen met Corinne onderzoek deden, de wetenschap raadpleegden, ervaringen uitwisselden en effectmetingen uitvoerden. Al deze input leidde uiteindelijk tot nieuwe, goed onderbouwde beschrijvingen en werkwijzen. “Hierin zetten we steeds de ‘werkzame factoren’ van een bepaalde dienst centraal”, vertelt Corinne. “Oftewel: de factoren die ervoor zorgen dat iets werkt of aanslaat. Het zijn belangrijke focuspunten die we per dienst hebben uitgewerkt in mooie flyers. Deze kunnen collega’s boven hun bureau hangen om zichzelf er steeds aan te herinneren: dit is wat werkt!”

Rolmodelgedrag
Het helpt jongerenwerkers bij Jeugd-Punt om doelgerichter te werk te gaan. “Jongerenwerkers hebben ontzettend veel ervaringskennis, maar die kennis is vaak impliciet en onder de oppervlakte”, zegt Corinne. “Een helder overzicht van de werkzame factoren helpt om die kennis juist heel bewust in te zetten. Zo kunnen we jongeren veel beter en sneller op het goede spoor zetten.” Als voorbeeld noemt Corinne het werken met peergroups in de collectieve ondersteuning en participatieprojecten. “We weten vanuit de sociale leertheorie dat jongeren vooral leren door te observeren en door te kijken naar het gedrag van anderen. We zien ook in de praktijk hoe belangrijk de invloed van leeftijdsgenoten is deze levensfase is. Daar kan je als jongerenwerker heel mooi gebruik van maken door binnen het groepswerk bewust stil te staan bij positief rolmodelgedrag. Zo durfden ineens bijna alle meiden in mijn meidengroep zich kwetsbaar op te stellen toen ik het eerst zelf voordeed en daarna twee andere meiden uitnodigde hun verhaal te delen. Het leidde tot hele waardevolle gesprekken en inzichten.”

Mooie resultaten
Jongerenwerkers van Jeugd-Punt zien dat diensten beter aanslaan en zijn daar blij mee. Jongeren voelen zich gezien en gehoord in de collectieve ondersteuning, het nieuwe voorlichtingsprogramma voor kinderen in groep 7 en 8 gooide hoge ogen in een pilot en de weerbaarheidstraining is met allerlei losse werkvormen nu veel meer op maat in te zetten. Wat betreft het online jongerenwerk is Jeugd-Punt nog volop aan het leren en ontdekken. “Waar we ons eerder online vooral aan het profileren waren, zien we nu in dat online jongerenwerk ook methodisch werken is. Wat zien we online gebeuren, hoe herkennen we ontwikkelingsbehoeften daarin en hoe haken we daarop aan? Dat begint met jongeren bereiken, en daar hebben we dankzij een training nu eerste stappen in gezet. We zijn veel meer interactief aanwezig en het aantal volgers is flink gegroeid.”

Conclusie
Kortom, Jeugd-Punt is volop in beweging. Op tal van terreinen. Zo’n gedegen kwaliteitsverbetering kost tijd, maar dat is het meer dan waard. “We slaan als team echt een flinke verbeterslag en daar mogen we trots op zijn”, aldus Corinne. “Het onderliggende doel is natuurlijk nog meer jongeren nog beter te kunnen helpen. Dat kan het beste door goed bepakte en bezakte jongerenwerkers die weten wat ze doen. Die niet alleen vanuit hun hart, maar ook vanuit hun hoofd werken: met goede methodes en volgens de laatste inzichten.”