Jeugd-Punt in Putten

 

Welkom op de pagina van Jeugd-Punt Putten!

Hier vindt u kort enige informatie over het werk van Jeugd-Punt in Putten.
Het jongerenwerk in Putten wordt uitgevoerd door:
- Daam van Cappellen
- Jiska Meerman

Sinds 2009 is Jeugd-Punt werkzaam in de gemeente Putten. In eerste instantie vooral in en rondom jongerencentrum De Krakerrr. Sinds 2017 is het jongerenwerk gevestigd in Stroud.

In Putten geeft Jeugd-Punt invulling aan het jongerenwerk. Elk jaar worden afspraken gemaakt met de gemeente over de (globale) invulling van het jongerenwerk. Dit wordt verantwoord via twee rapportages, die wij aanbieden aan de gemeente Putten.

Hieronder vind u kort enkele werkzaamheden die wij verrichten in Putten:


Ambulant werk

De basis van het jongerenwerk is het ’vindplaatsgerichte werken’. Hiermee wordt bedoeld, dat de jongerenwerker daar is, waar de jongeren zich ophouden en waar jongeren op de agenda staan: de straat en buurt, maar ook de sociale media, het verenigingsleven, het uitgaansleven, het onderwijs, het gezin en de netwerken. Om kansen in de ontwikkeling van jongeren en hun sociale omgeving te kunnen signaleren en te stimuleren, moet het jongerenwerk daar bekend zijn, waar de jongeren elkaar ontmoeten. De soci-ale omgeving van de jongeren moet eveneens gekend worden, zodat interventies in samenwerking kun-nen worden uitgezet. Dit leidt tot een positieve ontwikkeling van de jongere in relatie tot zijn sociale omgeving.

Dit betekent, dat de verankering in de lokale samenleving steviger moet worden; een bredere out-reachende werkwijze zal daartoe bijdragen. 

Talentonwikkeling en participatie

Meedoen en voldoende beslagen ten ijs komen om mee te kunnen doen is van belang voor iedereen in de participatiemaatschappij, waar van overheidswege op wordt aangestuurd. Voor (kwetsbare) tieners en jongeren hebben reguliere organisaties niet altijd een passend antwoord of tijd en mogelijkheden om hen voor te bereiden op hun rol in deze maatschappij. Onder het mom van “participeren moet je leren en mogelijkheden creëren” biedt Jeugd-Punt, bij voorkeur in samenwerking met andere lokale partijen, aanvullende mogelijkheden om jongeren in de gelegenheid te stellen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en waar mogelijk en wenselijk ten bate van de maatschappij in te zetten.
 
Preventie en voorlichting
 
Evenals voorgaande jaren is Jeugd-Punt ook dit jaar weer meerdere keren benaderd om voorlichting te geven aan kinderen of aan ouders over uiteenlopende onderwerpen. Om hier samen met de gemeente meer structuur in aan te brengen, zal Jeugd-Punt in overleg met de “Commissie van vijf” in overleg gaan over een voorlichtings- en preventieprogramma, dat voor alle basisscholen gelijk is.

 

  

 

 

 

 

Contact

 

Jongerenopbouwwerkers:

Jiska Meerman
Email: JM@jeugd-punt.nl
Tel:06-3745 3602

Daam van Cappellen
Email:DvC@jeugd-punt.nl
Tel: 06-2533 5568

Adres:

Stroud

Brinkstraat 91

Putten
 

 

We werken nauw samen met het CJG in Putten. Lees meer...