Beleidgestuurd jongerenwerk

Jeugd-Punt adviseert gemeenten bij ontwikkeling van een beleidgestuurde aanpak van lokaal jongerenwerk.

Meer informatie

Onderzoek en advies

We kennen verschillende manieren om onderzoek te doen binnen bestaande opdrachten, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever: (schriftelijke) enquĂȘtes, interviews professionals, behoefteonderzoek, effectmeting van (nieuwe) projecten of en/of combinaties hiervan. Met name de jongeren, die uit zich zelf niet kenbaar maken wat hun wensen zijn, worden bij het onderzoek betrokken. Zij worden actief opgezocht en benaderd in hun eigen leefomgeving. Buurtbewoners en andere volwassenen uit deze omgeving worden hier uiteraard ook bij betrokken. Jeugd-Punt inventariseert ook altijd wat de eigen bijdrage aan de oplossing of verbetering kan zijn; we spreken van 'activerende inventarisatie'. Uitkomsten worden vertaald in concrete aanbevelingen.

Ook kan Jeugd-Punt advies uitbrengen aan opdrachtgevende gemeenten. In nauwe samenwerking met beleidsmedewerkers doorlopen we de stappen om beleid te formuleren en te implementeren. Integraal, of op specifieke onderdelen, zoals alcohol- en drugsbeleid of jeugdparticipatie. Afgestemd op de lokaal opererende maatschappelijke organisaties brengen we partijen met elkaar in verbinding.