Nederlands (Nederland) English (United States)
You are hereVisie en werkwijze
  |  Login

Werkwijze, voorwaarden en tarieven

 

Opdracht
Jeugd-Punt realiseert beleidgestuurde opdrachten op het terrein van jeugdwerk. De opdrachtgever stelt hierbij de relevante thema’s vast. Vanuit de thema’s worden doelen, resultaatgebieden en concrete resultaatverwachtingen geformuleerd. Deze vormen de basis voor opdrachtformulering aan Jeugd-Punt.

Producten
Om deze doelen te realiseren voert Jeugd-Punt producten uit, die we in overleg met de opdrachtgever vooraf beschrijven in een programma of productenboek. Per product worden het beoogde resultaat (doel), de aanpak en de inzet van de jongerenwerker omschreven. De te leveren prestaties worden vastgelegd en er worden kengetallen benoemd om de efficiëntie van de aanpak te kunnen beoordelen.

Verantwoording
We overleggen periodiek met de opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden. Aan de hand van een tussentijds voortgangsverslag (meestal september) en een eindverslag (januari)  worden de (tussen)resultaten verantwoord, behaalde prestaties, kengetallen (kwantiteit) en effecten (kwaliteit) weergegeven. Met de opdrachtgever kan zodoende respectievelijk tussentijdse bijstelling van de opdracht en verstrekking van een vervolgopdracht afgesproken worden.

Tarieven
Jeugd-Punt werkt op basis van contractfinanciering. Afgebakend en resultaatgericht. Voor advies en uitvoerend jongerenwerk gelden verschillende tarieven.
Voor uitvoerend jongerenwerk berekent Jeugd-Punt  uitsluitend de effectieve uitvoeringsuren. Alle werkgeversverantwoordelijkheden en overheadkosten (verlof, ziekte, deskundigheidsbevordering, etc.) neemt Jeugd-Punt voor haar rekening.
Exacte informatie over het tarief kunnen we u verstrekken op grond van uw specifieke vraag. Neemt u voor een offerte contact met ons op, 030 8506720 of info@jeugd-punt.nl.

Leveringsvoorwaarden
Wilt u meer weten over onze leveringsvoorwaarden, klik dan hier.