?>

Praktijkontwikkeling bij Jeugd-Punt

Jeugd-Punt blijft ontwikkelen en innoveren. Want dat is zo belangrijk om jongeren nog beter te bereiken en ondersteunen! Momenteel lopen er diverse projecten waarmee we ons aanbod willen verbeteren en nog beter willen aansluiten bij onze jongeren. We lichten drie projecten uit waarmee we op dit moment werken aan praktijkontwikkeling.

Blended Coaching
Momenteel werken we hard aan een werkwijze voor Blended Coaching. Bij Blended Coaching worden jongeren gecoacht met behulp van zowel online als offline contact. We hebben dan bijvoorbeeld zowel face-to-face gesprekken als videocoaching en bijvoorbeeld appcontact. Natuurlijk gebeurt dit in onze praktijk al regelmatig. Maar we vinden het belangrijk hier meer lijn in te brengen en de voordelen van de verschillende opties nog meer te benutten. Ook willen we de impliciete kennis van de jongerenwerkers hierin naar boven te halen. Want wanneer deze kennis onder woorden wordt gebracht, kan het ook gedeeld worden met collega jongerenwerkers. Al met al ontstaat er zo co-creatie, meer bewust handelen en dus een beter product. In het najaar draaien we een pilot rond Blended Coaching. Daarna willen we Blended Coaching opnemen in ons dienstenpakket.

It’s Possible
Momenteel draait een pilot rondom de nieuw ontwikkelde weerbaarheidstraining It’s Possible. Deze training kan straks onder jongens, meiden en gemengde groepen worden uitgezet. Het belangrijkste uitgangspunt bij deze groepstraining is dat trainers veel meer mogelijkheden krijgen om naar eigen inzicht de ontwikkeling van groepsleden te volgen. Met andere woorden: het proces van de jongere wordt veel meer leidend. Dit vraagt wel wat van de trainer! Deze draait minder zijn programma, maar sluit continu aan op het leerproces van iedere individuele jongere. Daarom hebben we een toolbox samengesteld die jongerenwerkers hier optimaal in ondersteunt. De toolbox bestaat uit zes ‘werkzame factoren’: belangrijke inzichten die ervoor zorgen dat de weerbaarheidstraining werkt of aanslaat. En waar we onszelf dus steeds aan willen herinneren. Zoals dat een jongere pas echt tot geïnternaliseerd leren komt als hij of zij zich veilig voelt. En zelf het moment bepaalt waarop hij of zij dingen deelt met de groep. Hier hebben we concrete instructies aan gekoppeld op basis van drie leerstrategieën. Ook hebben we een scala aan activiteitenprogramma’s ontwikkeld dat de trainer kan gebruiken en inzetten. Verder volgt de trainer voor de start van de weerbaarheidstraining een instructiedag om beslagen ten ijs te komen.

Online jongerenwerk
In juni is er weer een trainingsdag voor heel Jeugd-Punt waarbij we stiltaan bij het online jongerenwerk. Jeugd-Punt is inmiddels behoorlijk actief op social media-kanalen, zoals Instagram en TikTok. Deze dag gaan we met elkaar brainstormen over hoe we onze stories, reels en verhalen meer kunnen koppelen aan ons werk. Daarmee willen we jongeren voorlichten, activeren en meer in hun kracht zetten. Wellicht dat ‘storytelling’ hierin een rol kan krijgen. Zo kunnen we de inzichten van onze stagiaire Susanne rond storytelling (zie artikel) wellicht gebruiken voor de verdieping van het online jongerenwerk. Denk aan rolmodellen die hun ervaringen willen delen om andere jongeren te inspireren, bijvoorbeeld rond thema’s als eenzaamheid of gender.